Tegen de aanpassing
Jacques Lacans 'ondermijning' van het subject

Philippe van Haute

Het werk van Jacques Lacan staat als moeilijk toegankelijk te boek. Zijn teksten heten onleesbaar te zijn. Dit boek wil een inleiding bieden op het denken van Lacan en tegelijk een zo letterlijk mogelijk commentaar geven op een van zijn meest centrale teksten: Subversion du sujet et dialectique du désir (Ondermijning van het subject en dialektiek van het verlangen). Centraal in dit commentaar staat Lacans befaamde 'graphe du désir'.

De grondbegrippen van de lacaniaanse psychoanalyse (betekenaar, object A en fallus, fantasma, metafoor van de Naam-van-de-Vader enzovoort) worden uiteengezet in het licht van de opbouw van deze grafische voorstelling die de structuur van de subjectiviteit en van het verlangen articuleert. De lacaniaanse psychoanalyse verschijnt in deze uiteenzetting als een doorgedreven reflectie op de status van de lichamelijkheid. Als zodanig is zij tegelijk een genadeloze kritiek op elke theorie die de subjectiviteit vanuit de aanpassing of vanuit een voorgegeven co-adaptatie tussen de mens en zijn omgeving poogt te begrijpen. In deze zin is de lacaniaanse metapsychologie niets anders dan een pleidooi 'tegen de aanpassing'.

396

Tegen de aanpassing

Tegen de aanpassing
Jacques Lacans 'ondermijning' van het subject

Philippe van Haute

 

2000, Uitgeverij Sun
ISBN: 9789061685845
252 pagina's, Paperback