Spraakverwarring
Het primaat van seksualiteit bij Freud, Ferenczi en Laplanche

P. van Haute, T. Geyskens

Spraakverwarring beschrijft het ontstaan van Freuds klinische antropologie en geeft aan wat de betekenis ervan is. Het maakt duidelijk waarom en op welke wijze het primaat van de seksualiteit, de onophefbare tegenstelling tussen de wereld van het kind en de wereld van de volwassene en de relativering van het onderscheid tussen normaliteit en pathologie er de grondslagen van vormen.

Tegelijk laat het zien hoe en waarom de introductie van het oedipuscomplex in Freuds latere werk deze grondslagen ondergraaft. In Spraakverwarring wordt niet alleen het hoe en waarom van de wending naar een traumamodel uiteengezet, het boek laat ook zien waarom deze wending niet volstaat om het primaat van de seksualiteit theoretisch te funderen. Het primaat van de seksualiteit dient te worden vervangen door een primaat van het kind.

393

Spraakverwarring

Spraakverwarring
Het primaat van seksualiteit bij Freud, Ferenczi en Laplanche

P. van Haute, T. Geyskens

 

2000, Uitgeverij Sun
ISBN: 9789058750556
144 pagina's, Paperback