Over vrijheid

John Stuart Mill

Over vrijheid (1859) is een vurig pleidooi voor vrije meningsuiting, die voor John Stuart Mill het uitgangspunt vormt van een onderzoek naar de voorwaarden waaronder mens en maatschappij het best tot hun recht komen.

Het boek ontleent zijn actuele betekenis aan het scherpe onderscheid dat Mill maakt tussen de persoonlijke levenssfeer, waar de vrijheid van het individu absoluut moet zijn, en de sociale levenssfeer, waar deze niet zonder meer kan gelden.

In 2009 is het honderdvijftig jaar geleden dat deze wereld-beroemde tekst voor het eerst verscheen. Bij die gelegenheid wordt eenmalig een jubileumeditie uitgebracht.

379

Over vrijheid

Over vrijheid

John Stuart Mill
(Jubileumeditie)

 

mrt 2009, Uitgeverij Boom
ISBN: 9789085066811
186 pagina's, Paperback