Over gastvrijheid

Jacques Derrida

Derrida buigt zich in De l'hospitalité over de beslissende noties die een filosofie van de gastvrijheid bepalen: het andere, de taal, de ballingschap, de gijzeling, het huis en zijn drempel, de oorlog.

Hij plaatst deze tegen de achtergrond van ethische en politieke ontwikkelingen, zoals de opkomst van de techniek, het machteloos worden van de democratie en de noodzaak van een verantwoordelijkheid voor de ander.

375

Over gastvrijheid

Over gastvrijheid

Jacques Derrida

 

2000, Uitgeverij Boom
ISBN: 9789053523995
136 pagina's, Paperback