Omstreden besluiten
Filosofische aspecten van het besturen

Marin Terpstra

Omstreden besluiten biedt een inleiding in de filosofie van het besturen, waarin vier aspecten van de bestuurlijke werkelijkheid worden belicht: de argumentatieve, de normatieve, de interpretatieve en de politieke.

Het boek is allereerst geschreven voor studenten in de bedrijfswetenschap, politieke wetenschap en bestuurskunde, maar richt zich tevens tot eenieder die over de bestuurlijke wereld wil nadenken. Het biedt aan de hand van vele voorbeelden een uitleg van de basisbegrippen uit de bestuursfilosofie.

Het uitgangspunt van het boek is dat bestuurders zijn aangesteld en gemachtigd om besluiten te nemen die consequenties hebben voor andere mensen en derhalve doorgaans omstreden zijn. Besluiten zijn inzet van debat en besluitnemers dienen derhalve argumentatieve vaardigheden te bezitten. Besluiten zijn gericht op iets goeds en vragen dus om een normatieve beschouwing, waarin met name aandacht is voor het begrip verantwoordelijkheid. Besluiten proberen iets tot stand te brengen maar zijn tevens een vorm van communicatie. Ze raken derhalve het vraagstuk van de maakbaarheid. En ten slotte zijn besluiten machtsaanspraken die op verzet kunnen stuiten. Hier is dan de politieke vraag aan de orde: wat rechtvaardigt macht en hoe kan macht recht doen?

Omstreden besluiten is een bewerking van Maakbaarheid en normativiteit dat in 1997 bij uitgeverij SUN verscheen.

368

Omstreden besluiten

Omstreden besluiten
Filosofische aspecten van het besturen

Marin Terpstra

 

2002, Uitgeverij Sun
ISBN: 9789058750785
380 pagina's, Paperback