Of/Of

Søren Kierkegaard

De Deense filosoof, Søren Aabye Kierkegaard (1813-1855), inspirator voor latere existentialisten, brak in 1843 door met Enten-Eller, dat hij de ondertitel 'Een levensfragment, uitgegeven door Victor Eremita' meegaf.

Het gaat om twee verzamelingen stukken, de ene afkomstig van een messcherp estheet met sterk nihilistische trekken, de andere van een rechtschapen, moraliserend ethicus die in uitgebreide brieven de estheet van repliek dient. Vooral het gedurfde Dagboek van een verleider put ruimschoots uit Kierkegaards eigen levenspraktijk; hij had zijn verloving met Regine Olsen verbroken en wilde, om haar te sparen, via een vaak opvallende gelijkenis tussen hemzelf en een sluwe verleider suggereren dat zij hem beter kwijt dan rijk was.

Sterk beïnvloed door zowel de romantiek als het Duitse idealisme, wijst Kierkegaard niettemin beide stromingen in Enten-Eller af als voorbijgaand aan de kern van het menselijk bestaan. Dit laat zich niet inkaderen in welk wijsgerig systeem ook. Leven is kiezen, zegt de ethicus, en in eerste instantie gaat het er niet om dat je kiest tussen de ethische en de esthetische levenshouding, maar dat je kiest voor het kiezen zelf.

367

Of/Of

Of/Of

Søren Kierkegaard

 

2007, Uitgeverij Boom
ISBN: 9789085064787
794 pagina's, Gebonden