Nietzsche en Heidegger
Een confrontatie

Gerard Visser

In de traditie van de moderne wijsbegeerte die zich een bezinning op het eigen heden ten doel stelt, kunnen twee richtingen worden onderscheiden. Een eerste gaat terug op Hegel en Marx, een tweede op Nietzsche - die niet zoals Marx van vervreemding spreekt, maar van het Europese nihilisme.

Nietzsche ervaart de ineenstorting van de hoogste waarden, van al hetgeen we ooit voor waar hebben gehouden: 'Het doel ontbreekt: het antwoord ontbreekt op het "waarom".' De uitdaging die het denken van Nietzsche inhoudt, is in de twintigste eeuw opgenomen door Heidegger. Het denken van Nietzsche voltooit volgens Heidegger de metafysica, maar bereidt tevens de overgang naar iets heel anders voor. Deze studie confronteert het werk van beide denkers vanuit de gedachte dat een nieuwe aanvang noodzakelijk is. Zij wil enkele wegen banen in het ongewisse domein van de 'voorbereiding op de overgang'.

366

Nietzsche en Heidegger

Nietzsche en Heidegger
Een confrontatie

Gerard Visser

 

1999, Uitgeverij Sun
ISBN: 9789061683056
424 pagina's, Paperback