Museum Aarde
Natuur: criterium of constructie

Joseph Keulartz & Michiel Korthals

In het hedendaagse denken, met name in de bio-ethiek, de milieufilosofie en het wetenschaps-onderzoek, is een enorme polarisatie opgetreden ten aanzien van de vraag wat natuur is en wat niet.

Enerzijds bestaat er een tendens tot rehabilitatie van het traditionele natuurbegrip, waarbij de natuur als normatief criterium wordt opgevat, anderzijds een tendens tot radicalisering van het moderne natuurbegrip, waarbij de natuur als sociale constructie wordt voorgesteld.

357

Museum Aarde
Natuur: criterium of constructie

Joseph Keulartz & Michiel Korthals

 

2000, Uitgeverij Boom
ISBN: 9789053522882
192 pagina's, Paperback