Kernthema's van de filosofie

M. van Hees, E. de Jonge, L. Nauta (red.)

Een heldere inleiding in de systematiek van de wijsbegeerte met gelijke aandacht voor praktische en theoretische filosofie.

Dit elementaire, systematisch ingedeelde, leerboek vormt een toegankelijke inleiding tot de filosofie. De opzet is sterk didactisch van aard. Er wordt uitgegaan van een evenwichtige verdeling tussen praktische en theoretische filosofie. Kernbegrippen voor de uitgave zijn: uitleg van filosofische termen, relatering aan de praktijk, actualiteit, casestudies, vragen.

Thema's die aan de orde komen zijn:
- Over het goede en het juiste
- De rechtvaardige samenleving
- Identiteit en cultuur
- Wetenschap en evolutie
- Zekere en betwijfelbare kennis
- Wetenschap, technologie en samenleving
- Lichaam en geest
- Taal en werkelijkheid
- Filosofische antropologie

Het boek is bedoeld voor eerstejaars studenten, doctoraalstudenten aan universiteiten en aanverwante postacademische opleidingen alsmede studenten van hogescholen/HBO en Hovo-cursisten.

348

Kernthema's van de filosofie

Kernthema's van de filosofie

M. van Hees, E. de Jonge, L. Nauta (red.)

 

2003, Uitgeverij Boom
ISBN: 9789053528730
300 pagina's, Paperback