Inleiding in de metafysica

Martin Heidegger

Martin Heidegger heeft als geen andere filosoof het westerse denken beïnvloed en vernieuwd, vooral door zijn hoofdwerk, Sein und Zeit, dat hij onvoltooid heeft gelaten. Voor de ontwikkeling van zijn denken sedertdien verwijst hij naar Einführung in die Methaphysik, colleges uit 1935 die hij in 1953 in druk liet verschijnen.

Deze inleiding, die het voordeel heeft dat ze bijzonder leesbaar is, stelt de fundamentele thema's van Heideggers denken aan de orde zoals de overstijging van de traditionele metafysica, het zijnshistorisch denken van de ommekeer, en de verhouding van zijn en denken. Ze is een weergave van Heideggers zoektocht door de geschiedenis van het westerse denken naar een antwoord op de aan alles voorafgaande vraag naar het Zijn.

346

Inleiding in de metafysica

Inleiding in de metafysica

Martin Heidegger

 

1997, Uitgeverij Sun
ISBN: 9789061684237
240 pagina's, Paperback