Het panterjong
Leven en lijden van Jezus de Nazarener

Charles Vergeer

In 1997 publiceerde de filosoof Charles Vergeer 'Een nameloze', een analyse van het evangelie van Marcus. In 'Het Panterjong' zet de filosoof zijn wijze van lezen verder.

Het gaat hem er niet om een zoveelste interpretatie van de al zo lang omstreden figuur van Jezus te bieden. Integendeel haast. Wat hij onderneemt is een zorgvuldige lezing van het evangelie van Marcus, het eerste eigenlijk enige verhaal over de Nazarener. het is verbazingwekkend hoeveel deze oude tekst, als hij zonder vooringenomenheid wordt geanalyseerd, prijsgeeft over het leven en lijden van Jezus.

'Het Panterjong' is het verbijsterend vervolg op 'Een nameloze'. In het verhaal dat Marcus vertelt begint het verslag dat hij zelf gebruikte steeds sterker door te klinken. Het blijkt mogelijk de gebeurtenissen gedurende de laatste week van het leven van de Nazarener in Jeruzalem gedeeltelijk te reconstrueren aan de hand van het verslag dat onder de tekst van Marcus schuilgaat.

In het bijzonder over de rol van de twaalf, over de zalving door Petrus en de hem aangewreven drievoudige verloochening, over de wijze waarop het Judas toegedichte verraad wordt ontrafeld en het proces voor Pilatus wordt belicht, en over wat er bij de kruisiging feitelijk geschiedde, worden onthutsende dingen gezegd

341

Het panterjong

Het panterjong
Leven en lijden van Jezus de Nazarener

Charles Vergeer

 

2000, Uitgeverij Sun
ISBN: 9789061685982
312 pagina's, Paperback