Het goede leven
Over oude en nieuwe waarden

M. van Hees & M. Verkerk (red.)

Een toegankelijk boek dat aansluit bij de hernieuwde belangstelling voor levenskunst en de discussie over normen en waarden.

Aan het begin van het derde millennium lijkt er behoefte te zijn aan een morele herbezinning - de ethiek staat dan ook volop in de belangstelling. Deze hernieuwde aandacht voor de ethiek gaat vooral uit naar normen. Er wordt uitgebreid gediscussieerd over de vraag of we bepaalde gedragsregels niet opnieuw in het leven moeten roepen. Hoe moeten we reageren op normovertredingen? Wat moeten we doen wanneer de normen van verschillende groepen met elkaar botsen? Door deze grote nadruk op normen wordt over het hoofd gezien dat de ethiek niet alleen over normen maar ook over waarden gaat - over de elementen die het menselijk leven waardevol maken. Een discussie over normen is echter niet goed mogelijk zonder stil te staan bij de waarden die aan die normen ten grondslag liggen. Door deze discussie kan bovendien de aard van de morele herbezinning veranderen: in plaats van te benadrukken wat er mis gaat of dreigt te gaan, verschuift de aandacht naar dat wat we belangrijk vinden en wat ons bindt.

In dit boek wordt een zevental belangrijke waarden besproken door toonaangevende Nederlandse filosofen: Frans Jacobs over liefde, Theo van Willigenburg over geluk, Henk Manschot over vriendschap, Martin van Hees over authenticiteit, Paul van Tongeren over tolerantie, Hans Achterhuis over idealisme en Marian Verkerk over autonomie. In alle besprekingen gaat het om de vraag wat we nu precies onder de betreffende waarde zouden kunnen verstaan en wat de hedendaagse zeggingskracht ervan is.

337

Het goede leven

Het goede leven
Over oude en nieuwe waarden

M. van Hees & M. Verkerk (red.)

 

2003, Uitgeverij Boom
ISBN: 9789053529423
152 pagina's, Paperback