Filosofische beschouwingen
Over ethiek, esthetica, psychoanalyse, geloof en antropologie

Ludwig Wittgenstein

Een bundeling van vijf invloedrijke teksten: Lectures and Conversations on Aesthetics, Psychology, and Religious Belief (1966), Lecture on Ethics (1965) en Bemerkungen über Frazers Golden Bough (1967), gebaseerd op colleges, gesprekken, door studenten opgetekende aantekeningen en eigen notities. Zij weerspiegelen zijn persoonlijke visie op religieuze, psychologische en esthetische vraagstukken.

320

Filosofische beschouwingen
Over ethiek, esthetica, psychoanalyse, geloof en antropologie

Ludwig Wittgenstein

 

2000, Uitgeverij Boom
ISBN: 9789053522929
144 pagina's, Paperback