Religieuze regimes
Over godsdienst en maatschappij in Nederland, 1570-1990

Peter van Rooden

Godsdienst speelt een belangrijke rol wanneer wordt uitgelegd waar Nederland over gaat. Dominees en kooplieden, regenten en reformatoren, economische invloed en christelijk onbehagen, katholieken, calvinisten en liberalen - korte samenvattingen van de Nederlandse geschiedenis maken altijd gebruik van religieus verschil.

Maar deze beelden zijn onjuist, en dat niet alleen omdat de historische werkelijkheid ingewikkelder is. De voorstelling dat godsdienst een vast element in de Nederlandse samenleving vormt, berust namelijk zelf op een misvatting. Gedurende de afgelopen vierhonderd jaar heeft de verhouding tussen godsdienst, politiek en maatschappij in Nederland drie totaal verschillende vormen aangenomen.
Zes hoofdstukken analyseren aspecten van deze verschuivingen van het verband tussen godsdienst en samenleving. Het gaat om de vraag of in Nederland godsdienst geleidelijk minder belangrijk is geworden, over de sociale geschiedenis van het predikantschap, de religieuze aspecten van het Nederlands nationalisme, de opkomst van de zending, de verschillende verbeeldingen van het Nederlandse religieuze verleden, en het ontstaan van het orthodox-protestantse volksdeel.

32

Religieuze regimes

Religieuze regimes
Over godsdienst en maatschappij in Nederland, 1570-1990

Peter van Rooden

 

1996, Bert Bakker
ISBN: 9789035117105
250 pagina's, Ingenaaid