Ethiek in de kliniek
Hedendaagse benaderingen in de gezondheidsethiek

Guy Widdershoven

In Ethiek in de kliniek wordt een pleidooi gehouden voor een vorm van ethiekbeoefening die zich richt op de praktijk, en bereid is te leren van de ervaringen van betrokkenen.

Widdershoven presenteert een aantal benaderingen als alternatieven voor de meer gangbare principebenadering: de fenomenologische, de narratieve, de hermeneutische, de discoursethische en de zorgethische benadering.

Centraal staan vraagstukken in de praktijk: autonomie en afhankelijkheid in de chronische zorg, beslissingen rond het levenseinde, communicatie, keuzen in de zorg en evaluatie van medische technologie.

315

Ethiek in de kliniek

Ethiek in de kliniek
Hedendaagse benaderingen in de gezondheidsethiek

Guy Widdershoven

 

2000, Uitgeverij Boom
ISBN: 9789053525562
176 pagina's,