De verleiding van de ethiek
Over de plaats van morele argumenten in de huidige maatschappij

I. Devisch & G. Verschraegen (red.)

De ethiek is bezig zich te verplaatsen naar de wereld van iedereen. Was ethiek vroeger vooral een academisch specialisme en een abstracte aangelegenheid, vandaag speelt ze ook een belangrijke rol in het publieke debat. Dat lokte tot nu toe weinig commentaar uit. Toch kunnen er vragen worden gesteld bij de toenemende invloed van de ethiek in het publieke debat. Dit boek brengt die vragen in stelling.

Steeds meer bemoeit de ethiek zich met sociale vraagstukken en treedt ze in discussie met beoefenaren van andere maatschappelijke praktijken, zoals medici, wetenschappelijke onderzoekers, journalisten, ondernemers, politici. Maar wat gebeurt er wanneer een debat in ethische termen wordt gesteld? Laten hedendaagse ontwikkelingen, zoals de toenemende invloed van technologie en de voortschrijdende mondialisering van de maatschappij zich eigenlijk wel vatten binnen een traditioneel ethisch kader? Is het geen vreemde paradox dat de ethiek aan maatschappelijk belang wint, terwijl het steeds moeilijker wordt om goed van kwaad te onderscheiden ? Hoe kan de ethiek omgaan met het pluralisme van de huidige gefragmenteerde maatschappij, waarin diverse en soms tegenstrijdige normen en waarden hun plaats opeisen?
De auteurs buigen zich vanuit verschillende disciplines in toegankelijke essays over de uitdagingen die onze maatschappij aan de ethiek stelt. De verleiding van de ethiek biedt zo niet alleen een goed overzicht van de verschillende hedendaagse opvattingen over ethiek, maar vormt ook een veelkleurige staalkaart van de ethische problemen waarmee de huidige maatschappij wordt geconfronteerd. Als zodanig kan dit boek ook dienen als een actuele inleiding in de sociale ethiek.
Met bijdragen van Rudi Visker, Hub Zwart, Frank Vande Veire, Peter Paul Verbeek, Tsjalling Swierstra, Gerard de Vries, Rudi Laermans, Johan Stuy, Jos de Mul, Marc de Kesel, Theo de Wit en Phillipe Van Parijs.

305

De verleiding van de ethiek

De verleiding van de ethiek
Over de plaats van morele argumenten in de huidige maatschappij

I. Devisch & G. Verschraegen (red.)

 

2003, Uitgeverij Boom
ISBN: 9789053528259
224 pagina's, Paperback