De uitgelezen Descartes

H. van Ruler

De reeks Uitgelezen filosofen biedt een grondige kennismaking met belangrijke filosofen uit de geschiedenis van de wijsbegeerte en laat zien op welke punten hun denken nog altijd betekenis heeft voor de huidige tijd.

De reeks stelt deze wijsgeren voor door middel van een ruime bloemlezing uit hun geschriften. Uit de grote werken die deze wijsgeren geschreven hebben, worden de belangrijkste delen geselecteerd en zij worden steeds ingeleid door een toelichtend commentaar dat informatie verschaft over de context waarin zij geschreven zijn, de intenties van de auteur en de nog altijd levende relevantie van zijn vraag en zijn benadering.

De reeks staat onder hoofdredactie van Ger Groot en Guido Vanheeswijck. Elk deel afzonderlijk wordt ingeleid en toegelicht door vooraanstaande denkers uit Nederland en Vlaanderen.

302

De uitgelezen Descartes

De uitgelezen Descartes

H. van Ruler

 

2000, Uitgeverij Boom
ISBN: 9789053524640
368 pagina's, Paperback