De Tien Geboden
Een originele en actuele leeswijzer bij de oertekst van ons moraal

Marc-Alain Ouaknin

Een prachtige en uiterst leesbare uitleg van een van de fundamenten van ons westerse besef van normen en waarden: de Tien Geboden. Marc-Alain Ouaknin laat op meeslepende wijze zien dat deze tien spreuken uit een ver verleden tegelijkertijd nog altijd actueel zijn.

De Tien Geboden is een hartstochtelijk pleidooi voor een speelse, creatieve en vooral niet dogmatische omgang met teksten: 'lezen dat de stukken eraf vliegen'. Want deze geboden zijn helemaal geen geboden, maar verwijzen naar een dynamische 'ethiek van de toekomst'.

De Tien Geboden werden meer dan 3000 jaar geleden aan Mozes gegeven, zo zegt het bijbelboek Exodus. Ze zijn tot de bron van de westerse moraal geworden. Of men nu religieus is of niet, deze 'geboden', 'woorden' of 'aanwijzingen' - zoals ze ook wel worden genoemd - vormen het klankbord voor vrijwel al onze ethische dilemma's, discussies en beslissingen. Kieslowski's tiendelige film 'Dekaloog' is een mooi voorbeeld van de enorme invloed van de Tien Geboden. Marc-Alain Ouaknin legt op een heldere en aanstekelijke manier de oorspronkelijke tekst van de Tien Geboden uit, maar herformuleert ze ook in de taal van de 21ste eeuw. Vergelijkingen met het werk van hedendaagse schrijvers en filosofen schuwt hij niet.

Een zeer toegankelijk boek voor een breed, in bezinning en zingeving ge´nteresseerd publiek.

301

De Tien Geboden

De Tien Geboden
Een originele en actuele leeswijzer bij de oertekst van ons moraal

Marc-Alain Ouaknin

 

2001, Uitgeverij Boom
ISBN: 9789053526132
224 pagina's, Paperback