Postmoderne moraliteit

Harry Kunneman

Kunneman neemt stelling tegen het wijdverbreide idee dat onze huidige situatie op moreel verval zou duiden en daarom vraagt om een herstel van een moraliteit die dreigt verloren te gaan.

Integendeel: Kunneman betoogt dat wij te maken hebben met een vormverandering van de moraliteit. Die vormverandering wordt geanalyseerd als de overgang van traditionele en moderne vormen van moraliteit naar positieve mogelijkheden van postmoderne moraliteit.

30

Postmoderne moraliteit

Postmoderne moraliteit

Harry Kunneman

 

1998, Uitgeverij Boom
ISBN: 9789053524008
140 pagina's, Paperback