De socratische methode

Leonard Nelson

De Duitse filosoof, pedagoog en politicus Leonard Nelson (1882-1927) heeft getracht de methode van Socrates, het systematisch vragen stellen om onderzoek en reflectie teweeg te brengen, de centrale plaats terug te geven die haar toekomt in de filosofie.

Niet alleen theoretisch, in het geheel van de filosofie, maar ook praktisch, in de toepassing van de methode. In de vier vertaalde teksten worden de methode en haar filosofische context uiteengezet.

297

De socratische methode

De socratische methode

Leonard Nelson

 

2000, Uitgeverij Boom
ISBN: 9789053521571
160 pagina's,