De religie binnen de grenzen van de rede

Immanuel Kant

Wat kan ik kennen? Wat moet ik doen? Wat mag ik hopen? Dat zijn de centrale vragen in de kritische filosofie van Kant.

De vraag naar het statuut van het geloof (wat mag ik hopen?) is echter het uitvoerigst behandeld in De religie binnen de grenzen van de rede uit 1793. Religie sluit volgens Kant aan bij een behoefte die vanuit de moraal ontstaat. Kant denkt na over de vraag welke godsdiensten?redelijke religies? zijn. Zeer actueel is zijn reflectie over het ?radicale kwaad? in de menselijke natuur, hoe het goede daarover kan zegevieren en de rol die religie daarbij kan spelen.

296

De religie binnen de grenzen van de rede

De religie binnen de grenzen van de rede

Immanuel Kant

 

2004, Uitgeverij Boom
ISBN: 9789053528778
256 pagina's, Paperback