De drie kritieken
Een becommentarieerde keuze

Immanuel Kant

Deze editie van de drie Kritieken is erop uit de lezer kennis te laten maken met de volledige Kant. Ze presenteert alle wezenlijke delen van de drie Kritieken alsook stukken uit zijn geschriften over godsdienst- rechts-, geschiedenis- en opvoedingsfilosofie.

Het belang van de Duitse Verlichtingsfilosoof Immanuel Kant (1724 - 1804) behoeft geen toelichting. Er is geen moderne of hedendaagse filosoof die niet aan hem schatplichtig is. Iedere filosoof, of beter: eenieder met belangstelling voor filosofie moet op zijn minst kennis hebben genomen van zijn kritische geschriften, de Kritiek van de zuivere rede voorop. Helaas worden vele ge´nteresseerden afgeschrikt door de omvang van Kants hoofdwerken en door het vaak moeilijke Duits waarin ze zijn geschreven.

Deze editie is erop uit de lezer kennis te laten maken met de volledige Kant. Ze presenteert alle wezenlijke delen van de drie Kritieken alsook stukken uit zijn geschriften over godsdienst- rechts-, geschiedenis- en opvoedingsfilosofie.

De Inleiding en de verbindende en verklarende tussenteksten maken deze uitgave tot een betrouwbare Kant in een band en maken het de lezer mogelijk zich in de vaak moeilijke gedachtengangen van Kant in te werken en een omvattend overzicht van zijn filosofie te krijgen.

284

De drie kritieken

De drie kritieken
Een becommentarieerde keuze

Immanuel Kant

 

2003, Uitgeverij Sun
ISBN: 9789058750372
472 pagina's, Paperback