Twaalf emoties
Filosofische bespiegelingen

Frans Jacobs

Wat zouden filosofen te zeggen kunnen hebben over emoties? Emoties zijn hoogstpersoonlijke aangelegenheden, waarvan de betrokkene zelf al weinig snapt. Het is toch niet de taak van een filosoof om raadselachtige zielenroerselen op te kloppen?

Toch roepen emoties filosofische problemen op, waarvan Frans Jacobs er in dit boek twaalf bespreekt, telkens met behulp van voorbeelden uit het volle leven. Hij begint met liefde en eindigt met jubeling, via jaloezie, apathie, vreugde, droefheid, (on)tevredenheid, trots, verveling, nostalgie, ontroering en vervreemding.
Juist van het gevoelsleven begrijpen wij nog maar bitter weinig. Natuurlijk, op ieder terrein staan er nog moeilijke vragen open, maar als het om gevoelens gaat, brengen reeds de meest eenvoudige vragen ons in verlegenheid.
Frans Jacobs verstaat de kunst om precies die eenvoudige vragen te stellen en als aanknopingspunten te gebruiken voor nadere reflectie. Zijn onbevangen stijl van filosoferen is niet alleen onderhoudend - hij nodigt de lezer voortdurend uit tot zelfreflectie.

27

Twaalf emoties

Twaalf emoties
Filosofische bespiegelingen

Frans Jacobs

 

2000, Uitgeverij Nieuwezijds
ISBN: 9789057121562
96 pagina's, Paperback