Faust & levenskunst
Praktische filosofie van Goethe

Henk E.S. Woldring

De vragen waar Goethe's Faust mee worstelt zijn uiterst actueel, laat Henk Woldring zien in zijn boek Faust & levenskunst. Faust is een man die op grenzen stuit. Niet alleen de grenzen van de wetenschap, maar ook de grenzen van de vrijheid. In zijn zucht naar kennis probeert hij zich te laten leiden door het goede, maar met de keuzes die hij maakt, berokkent hij anderen leed.

Faust, de protagonist van het gelijknamige epos van Johann Wolfgang Goethe, is een man met grenzeloze ambities. Hij wil greep krijgen op de wereld, maar concludeert al snel dat de wetenschappelijke kennis die hij heeft opgedaan hem niet verder helpt, hem zelfs beperkt. Hij neemt zijn toevlucht tot alchemie en magie, en ontdekt dan dat hij, hoewel geschapen naar het evenbeeld van God, zelf nooit goddelijk inzicht zal verwerven. Op dat moment ontmoet hij Mefistofeles, de duivelsknecht die met God heeft gewed dat hij er in zal slagen Faust moreel ten val te brengen. De vragen waar Goethe's Faust mee worstelt zijn uiterst actueel, laat Henk Woldring zien in zijn boek Faust & levenskunst. Faust is een man die op grenzen stuit. Niet alleen de grenzen van de wetenschap, maar ook de grenzen van de vrijheid. In zijn zucht naar kennis probeert hij zich te laten leiden door het goede, maar met de keuzes die hij maakt, berokkent hij anderen leed.

267

Faust & levenskunst

Faust & levenskunst
Praktische filosofie van Goethe

Henk E.S. Woldring

 

2005, Veen Magazines
ISBN: 9789076988801
Ingenaaid