Filosofie, Jodendom, Joodse filosofie

Reinier W. Munk

Klassieke filosofen, zowel niet-joodse als joodse, uit oudheid, middeleeuwen, moderne en contemporaine tijd, worden in deze bundel artikelen met elkaar in debat gebracht over centrale thema's uit hun denken. De artikelen beogen het werk van deze klassiekers, het debat dat zij onderling voeren en hun plaats in de geschiedenis van de filosofie te verhelderen.

Een van de vragen in de lezingen zal zijn, in welke mate het jodendom het denken van joodse filosofen onder deze klassiekers heeft bepaald. Gesteld dat het jodendom daarin inderdaad een bepalende factor is, maakt dat het denken van Philo en anderen dan tot joodse filosofie? Of kan die term beter beperkt worden tot de kritische ondervraging van de joodse cultuur? Met deze discussie beoogt de bundel tevens het vakgebied van de joodse filosofie nader te bepalen en de plaats van joodse filosofie in de geschiedenis van de filosofie te verhelderen.

262

Filosofie, Jodendom, Joodse filosofie

Filosofie, Jodendom, Joodse filosofie

Reinier W. Munk

 

2005, Uitgeverij Damon
ISBN: 9789055735228
Ingenaaid