Het mysterie van de identiteit
Een analytisch-wijsgerige studie

René van Woudenberg

Wat is identiteit? En hoe kunnen we over dit begrip nadenken? Dat zijn de vragen die het uitgangspunt vormen van 'Het mysterie van de identiteit'.

Blijven materiële objecten en personen door de tijd heen aan zichzelf gelijk? Is de kist die nu nog op slot Loevestein staat dezelfde als de kist waarin Hugo de Groot ontsnapte? Is de kastanje in het Sarphatipark dezelfde boom als de zaailing die daar ooit is geplant? Ben ik wel dezelfde persoon als degene die toen en toen daar en daar is geweest?
De identiteit van dingen en personen, zo luidt de conclusie, is weliswaar een mysterie, maar er valt toch op en zinnige manier filosofisch over na te denken.
De benadering die de auteur heeft gekozen staat in de analytische traditie van filosoferen. Dat wil zeggen dat er naar begripsmatige precisie wordt gestreefd en grote waarde wordt gehecht aan argumentatie. Het boek is zo geschreven dat het geschikt is voor het onderwijs in de filosofie, zowel aan de universiteit als aan de middelbare school.

26

Het mysterie van de identiteit

Het mysterie van de identiteit
Een analytisch-wijsgerige studie

René van Woudenberg

 

2000, Uitgeverij Sun
ISBN: 9789058750419
286 pagina's, Paperback