Het nut van filosofie

René van Woudenberg, Mariëtte Willemsen & Govert Buijs (red.)

In een verzakelijkte wereld kan het gemakkelijk zo lijken alsof filosofie geen enkel nut heeft. Aan de andere kant zou filosofie juist in een wereld die de gevangene is van het nuttigheidsdenken, wel eens heel belangrijk kunnen zijn. Als men het zo zegt, suggereert men dat filosofie nutteloos is. Maar is dat wel correct? Heeft de filosofie misschien een bepaald nut dat in een verzakelijkte wereld niet zo gemakkelijk wordt opgemerkt?

Misschien is de huidige toenemende belangstelling voor filosofie wel een teken dat zij nuttig is op een geheel eigensoortige wijze. In een 30-tal korte essays wordt onderzocht of, en zo ja in welke zin, filosofie nuttig is. Wat, zo wordt gevraagd, is de zin van filosofie aan de universiteit, zowel voor het onderwijs als voor het onderzoek. Wat is de culturele betekenis van filosofie? Wat is de relevantie van de filosofie voor de persoonlijke vorming? Welk nut heeft de filosofie bij de uitoefening van een beroep? Dit boek verschijnt ter gelegenheid van het achtste lustrum van de Faculteit der Wijsbegeerte van de Vrije Universiteit en bevat essays van onder meer Hans Radder, Arend Soeteman, Ronald Meester, Ad Verbrugge, Johan van der Hoeven, Theo de Boer, Désanne van Brederode, Angela Roothaan, Rinus Vermuë en Bart Cusveller.

238

Het nut van filosofie

Het nut van filosofie

René van Woudenberg, Mariëtte Willemsen & Govert Buijs (red.)

 

2004, Uitgeverij Damon
ISBN: 9789055735679
Ingenaaid