Lof en blaam

Desiderius Erasmus

Het tweede deel van de zevendelige Erasmusbibliotheek bevat zijn beroemde loven,waaronder uiteraard de Lof der Zotheid, maar ook de scherpe satire op paus Julius II: Julius buiten de hemelpoort.

Erasmus van Rotterdam (1467-1536) was een wereldburger, die vanuit Parijs, Oxford, Leuven, VenetiŽ of Bazel altijd zijn medemens wilde opvoeden. Als overtuigend humanist hield hij zijn publiek het beste uit de Oudheid voor, maar wel in licht van het christendom: Erasmus wilde zijn tijdgenoten tot ware christenen maken, niet via de theologie maar op basis van ethische normen uit de klassieken en vooral het Nieuwe Testament. Deze moralist in hart en nieren gebruikt daarvoor alle middelen die hem ter beschikking staan, en vaak is dat verpakking in spot en ironie, waarmee hij dan zelf enigszins ongrijpbaar blijft. In dit boek zijn vier werken bijeengebracht die aanprijzen of bekritiseren: de geneeskunde en het huwelijk worden geprezen in twee redevoeringen, die Erasmus, karakteristiek, niet geheel voor eigen rekening neemt: de Lof van de geneeskunde legt hij een ander in de mond, de Lof van het huwelijk ging oorspronkelijk gepaard met een rede tegen het huwelijk. De Lof der Zotheid is zijn paradoxale meesterwerk, waarin Dwaasheid de Dwaasheid prijst en lof en kritiek onontwarbaar vervlochten zijn. En Julius buiten de hemelpoort is zo'n venijnige satire op de overleden paus Julius II dat Erasmus altijd ontkend heeft de auteur te zijn. Met alle vier deze werken wil Erasmus zijn lezers tot betere mensen maken, met zijn scherpe spot en meeslepende stijl als beste wapens.

236

Lof en blaam

Lof en blaam

Desiderius Erasmus

 

2004, Uitgeverij Athenaeum - Polak & Van Gennep
ISBN: 9789025311490
Gebonden