Het lichaam, het leven en het lijden

Michel Onfray

In 1987, op achtentwintigjarige leeftijd, kreeg de filosoof Michel Onfray een hartaanval die hem op de rand van de dood bracht. Die ingrijpende ervaring leidde ertoe dat hij vanaf dat moment het leven zelf, het zinnelijk genot ging verheerlijken. In de eerste hoofdstukken van zijn nieuwste boek, Het lichaam, het leven en het lijden, beschrijft Onfray hoe er bij zijn levenspartner borstkanker wordt geconstateerd.

Opnieuw wordt hij hardhandig met de vergankelijkheid geconfronteerd. En opnieuw, meer dan ooit, reageert hij met een hartstochtelijke verdediging van het leven en het recht daarop, en met een felle aanval op alles wat de waardigheid van de mens aantast. Dit brengt hem tot een radicaal libertaire bioethiek en een fundamentele afrekening met het joods-christelijke denken. In een heldere, prikkelende stijl besteedt Onfray systematisch aandacht aan de hele menselijke levensloop: van sperma, embryo en genetische mani-pulatie tot palliatieve zorg, euthanasie en het lijk. Keer op keer attaqueert hij het in zijn ogen versluierende en misleidende karakter van de religieuze ethiek. Hij pleit voor een hedonistische levenswijze waarbij het genieten en het lijden ten volle worden beleefd.

233

Het lichaam, het leven en het lijden

Het lichaam, het leven en het lijden

Michel Onfray

 

2004, Uitgeverij Lemniscaat
ISBN: 9789056375744
Ingenaaid