Gorgias
Verzameld werk deel 12

Plato

Hoe te leven? Rechtvaardig leven! Dát wordt in Gorgias met ongekende hartstocht bepleit. Dit werk is de afsluiting en het hoogtepunt in Plato's strijd met de sofisten, de populaire redenaars die aan rechtvaardigheid geen boodschap hadden.

Socrates draagt in dit gesprek een sterk en veeleisend geloof uit. Hij beseft dat hij zo zijn doodvonnis, maar hij weigert concessies te doen. Zo wordt Gorgias een van die zeldzame boeken op leven en dood. Voor de Nederlandse lezer is Plato's magistrale oeuvre sinds 1994 toegankelijk in de uitgave die na het overlijden van Hans Warren door zijn medevertaler Mario Molegraaf alleen wordt voortgezet.

193

Gorgias

Gorgias
Verzameld werk deel 12

Plato

 

2003, Uitgeverij Bert Bakker
ISBN: 9789035125988
Gebonden