Neurofilosofie
Hersenen, bewustzijn, vrije wil

Johan A. den Boer

Onze mentale eigenschappen, zoals waarneming en geheugen, maar ook onze emoties zijn gegrond in de biologie van de hersenen. In dit boek wordt betoogd dat dit niet betekent dat de oorzaak ervan eveneens gelegen is in de hersenen.

Sedert de opkomst van de biologische psychiatrie is er veel veranderd in het denken over de oorzaak van psychiatrische problemen. De rol van intrapsychische factoren, de omgeving en de biologie worden vaak als aparte domeinen behandeld. In dit boek wordt de stelling verdedigd dat een separate indeling in 'psyche', hersenen en omgeving niet langer houdbaar is. Wat is de positie van de neurowetenschappen, en de biologische psychiatrie in het bijzonder, in het mind-brain-debat zoals dat in de huidige philosophy of mind gevoerd wordt? Onze mentale eigenschappen, zoals waarneming en geheugen, maar ook onze emoties zijn gegrond in de biologie van de hersenen. In dit boek wordt betoogd dat dit niet betekent dat de oorzaak ervan eveneens gelegen is in de hersenen. De microstructuur van onze hersenen komt tot stand in dialoog met de omgeving. Een verklaring van het ontstaan van psychopathologie in uitsluitend biologische termen is daarom onhoudbaar. De vraag is dan wat de verhouding is tussen determinisme en vrije wil. Zijn psychiatrische patiŽnten willoos overgeleverd aan hetgeen de cerebrale machinerie hun dicteert? Of is er ruimte voor het concept van de vrije wil, zonder in metafysisch gespeculeer te vervallen? Is het mogelijk van een vrije wil te spreken die het functioneren van de hersenen beÔnvloedt of is dit een illusie? Ook aan deze vraagstukken zal in het kader van psychopathie en verantwoordelijkheid aandacht worden besteed.

188

Neurofilosofie

Neurofilosofie
Hersenen, bewustzijn, vrije wil

Johan A. den Boer

 

2003, Uitgeverij Boom
ISBN: 9789053528990
Ingenaaid