25 eeuwen oosterse filosofie

Jan Bor & Karel van der Leeuw (red.)

In dit overzicht van de Oosterse filosofie komen achtereenvolgens de Indische, Tibetaanse, Chinese, Japanse en islamitische filosofie aan de orde. Uitvoerig worden de historische context en het specifieke karakter van elke filosofie belicht.

De belangrijkste thema's worden uitgelicht en er wordt aandacht besteed aan de doorwerking en de actualiteit. De denkbeelden en stromingen worden aan de hand van fragmenten en meer dan vijftig oosterse filosofen duidelijk behandeld.

Elk gebied is voorzien van een uitgebreide inleiding, terwijl de afzonderlijke fragmenten van een korte inleiding zijn voorzien. Waar nodig zijn de teksten door commentaar toegankelijker gemaakt.

De belangrijkste stromingen en denkers van de Aziatische filosofie komen hierbij aan bod: de hindoe´stische systemen, het boeddhisme in India, Tibet, China en Japan, het confucianisme in China en Japan, het tao´sme, de 'honderd scholen' van de Chinese oudheid, het neoconfucianisme, het zen-boeddhisme in China en Japan, het shinto´sme, de klassieke islamitische filosofie, de islamitische mystiek en het politieke denken binnen de islam.

185

25 eeuwen oosterse filosofie

25 eeuwen oosterse filosofie

Jan Bor & Karel van der Leeuw (red.)

 

2003, Uitgeverij Boom
ISBN: 9789053528228
464 pagina's, Ingenaaid