Een waaier van visies
Een filosofisch beeld van levensbeschouwingen

Prof.dr. H.M. Vroom

Verschil in visie op het leven is een van de kenmerken van de mondiale samenleving. Hiermee rijst de vraag: kan men de inzichten van anderen ook begrijpen en beoordelen? In dit boek worden de verschillende levensbeschouwingen geordend. Zo kan er ruimte ontstaan voor begrip, inzicht en dialoog.

De wijsbegeerte van de godsdienst kan niet anders dan zich ontwikkelen tot een theorie van levensbeschouwingen: deze kunnen seculier, religieus dan wel godsdienstig zijn. In dit boek komen, na de vragen over begrip en oordeel, de verschillende ideeŽn van transcendentie aan bod: akosmisch, kosmisch en theÔstisch. De manier waarop we in de tradities denken over God, het goede en het kwaad bepaalt onze blik en ons oordeel. Kan iets of iemand per definitie goed zijn? Gaat de Verlichting buitengoed en kwaad om? In hoeverre bepaalt het geloof in God onze waarden en normen; hoe zijn we mens en hoe kunnen we elkaar begrijpen? En hoe passen onze religieuze ervaringen daarin? Dr. Vroom pleit voor een publieke, welwillende en tegelijk kritische dialoog. In de wijsgerige beschouwingen in dit boek neemt de auteur geen standpunt in, maar probeert hij alleen zuiver te beschrijven wat religie is en hoe tradities zich verhouden.

181

Een waaier van visies

Een waaier van visies
Een filosofisch beeld van levensbeschouwingen

Prof.dr. H.M. Vroom

 

2003, Uitgeverij Kok/Agora
ISBN: 9789039108857
Ingenaaid