Wat betekent religie vandaag?

Charles Taylor

Tegen de achtergrond van William James' beroemde essay over de varianten van de religieuze ervaring, onderzoekt Charles Taylor in Wat betekent religie vandaag? de verschuivingen die in de twintigste eeuw hebben plaatsgevonden in de verhouding van religie, individu en samenleving.

Het religieuze heeft zich gaandeweg uit de publieke sfeer teruggetrokken, maar is daarmee nog niet tot een louter particuliere aangelegenheid geworden. Veeleer heeft er zich een culturele revolutie voltrokken: het moderne 'expressieve' individualisme heeft een heel scala aan nieuwe religieuze vormen en gemeenschappen voortgebracht, die op de traditionele vormen terugvallen en de samenleving ingrijpend veranderen. De plaats van de religie moet opnieuw worden bepaald. Taylor laat zien dat veel van James' noties aangaande religie ook nu, ruim honderd jaar na dato, nog niets aan actualiteit hebben ingeboet. Wat James volgens Taylor vooral modern maakt is diens weerzin tegen de agnostische intellectuelen-cultuur, waarin godsdienst niet langer salonfähig wordt geacht en agnosticisme wat al te gemakkelijk met redelijkheid wordt geïdentificeerd. Taylors beschouwingen vormen niet alleen een uitdagende, vaak geestige en steeds lucide dialoog met het tijdloze boek van William James uit 1902, maar bieden tevens een fascinerend perspectief op het actuele proces van secularisatie en religieuze heroriëntatie in de westerse wereld.

176

Wat betekent religie vandaag?

Wat betekent religie vandaag?

Charles Taylor

 

2003, Klement/Pelckmans
ISBN: 9789077070338
112 pagina's, Ingenaaid