Tirannie van het moment
Onze strijd tussen snelle en langzame tijd

Thomas Hylland Eriksen

Alles gaat sneller, maar we hebben steeds minder tijd. We worden getiranniseerd door het moment waarin we nog even dit en nog even dat willen doen. In dit prettig leesbare boek schetst Eriksen een herkenbaar beeld van het ademloze informatietijdperk waarin we leven. Daarbij betrekt bij de invloed van televisie, Internet, en onze hedendaagse fascinatie voor snelheid.

Wie kent het niet. Op je werk komen en meteen even de mail checken, de voicemail afluisteren. post wegwerken en voorje het weet ben je een paar uur verder voor je toekomt aan wat je eigenlijk van plan kvas te doen. We worden overspoeld met nieuws en kennis. maar het wordt steeds moeilijker daaruit te selecteren. Over deze paradoxen en hun oorzaken gaat het boek van Eriksen. In een meeslepend betoog schetst hij de ontwikkelingen in de manier waarop de moderne mens omgaat met tijd, snelheid, groei en informatie. De ervaring dat de tijd steeds sneller gaat, wordt door vele mensen in het Westen gedeeld. Eriksen pleit daarom in de conclusie van zijn boek voor een bewuste herintroductie van wat hij noemt 'langzame tijd' als tegenpool voor de tirannie van het moment.

175

Tirannie van het moment

Tirannie van het moment
Onze strijd tussen snelle en langzame tijd

Thomas Hylland Eriksen

 

2003, Uitgeverij Agora
ISBN: 9789039108710
Ingenaaid