God in Frankrijk
Zes hedendaagse Franse filosofen over God

Peter Jonkers & Ruud Welten (red.)

Een eeuw geleden verklaarde Nietschze God dood. Ruim vijftig jaar geleden stelde Sartre dat het bestaan van God onverzoenbaar is met de menselijke vrijheid. Nu zijn de thema's God en godsdienst opnieuw springlevend in de hedendaagse Franse filosofie.

De groeiende belangstelling voor deze oude vragen gaat gepaard met nieuwe benaderingswijzen:


Deze filosofen bieden mogelijkheden om aspecten van de joodse en christelijke traditie op een nieuwe wijze te benaderen. Het boek laat zien welke belangwekkende nieuwe perspectieven het Franse denken opent voor filosofie, religie en theologie. Eveneens werpt het nieuw licht op de filosofische actualiteit.

171

God in Frankrijk

God in Frankrijk
Zes hedendaagse Franse filosofen over God

Peter Jonkers & Ruud Welten (red.)

 

2003, Uitgeverij Damon
ISBN: 9789055733682
Ingenaaid