De daadkracht der dingen

Peter-Paul Verbeek

Peter-Paul Verbeek bestrijdt de klassieke filosofische kritiek op de techniek, dat dingen, apparaten en techniek vervreemdend zouden zijn.

De filosofie, en vooral de klassieke techniekfilosofie, beschouwt dingen, apparaten en meer in het algemeen de techniek als vervreemdend. De techniek zou onze omgang met de wereld negatief be´nvloeden: we gaan over de wereld op een technische manier denken, zien haar als een manipuleerbaar object en richten vervolgens de samenleving op een zuiver functionele wijze in.
Peter-Paul Verbeek bestrijdt deze kritiek op de techniek. De dingen die de techniek tussen mens en werkelijkheid plaatst, kennen hun eigen dynamiek, en geven mede vorm aan ons bestaan en onze relaties met de omgeving.

17

De daadkracht der dingen

De daadkracht der dingen

Peter-Paul Verbeek
(vierde druk 2007)

 

2000, Uitgeverij Boom
ISBN: 9789053526309
302 pagina's, Ingenaaid