Het wezen van de schoonheid
Een dwarsdoorsnede door de westerse filosofie

W.M. Weber

Wat leren 56 denkers uit verleden en heden en uit de gehele westerse wereld over 'het wezen van de schoonheid'? W.M. Weber nodigt zijn lezers en lezeressen uit hem te vergezellen op zijn tocht door de geschiedenis van de wijsgerige esthetica.

De uiteenzetting van de esthetica van de hier behandelde filosofen wordt telkens voorafgegaan door een algemene inleiding in hun denken. Elk van de filosofen wordt zoveel mogelijk weergegeven en verklaard aan de hand van zijn eigen gedachtegangen en terminologie. Daarom wordt ieder van hen in meer of minder uitvoerige, in vertaling aangehaalde tekstfragmenten zelf aan het woord gelaten.
Wat dit boek in de eerste plaats wil bieden is een zo getrouw mogelijke weergave van de op zichzelf ontzagwekkende veelheid van ideeŽn in de historische esthetica; de beoordeling van die ideeŽn wordt in hoofdzaak aan de lezer overgelaten. Bedenkingen en rechtstreekse kritiek in verband met het geŽxposeerde worden daarom in beginsel ook alleen dan geuit, wanneer er een innerlijke tegenstrijdigheid aan het licht treedt. Het wezen van de schoonheid is een voor Nederland uniek standaardwerk op het gebied van de geschiedenis van de schoonheidsleer en een onuitputtelijke bron van informatie voor ieder die belang stelt in kunstfilosofie en esthetica.

167

Het wezen van de schoonheid

Het wezen van de schoonheid
Een dwarsdoorsnede door de westerse filosofie

W.M. Weber

 

2003, Klement/Pelckmans
ISBN: 9789077070239
Gebonden