Oneindigheid
Themanummer Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte (jaargang 95, nr.1)

ANTW

Het Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte (ANTW) is een algemeen filosofisch vaktijdschrift dat zich richt op een breed scala van deelgebieden, stromingen, discussies en perioden van de filosofie.

Naast originele wetenschappelijke bijdragen worden informatieve artikelen over actuele ontwikkelingen opgenomen. Aangeboden teksten worden ter (blinde) beoordeling voorgelegd aan twee deskundigen op het betreffende deelgebied. Discussie en polemiek naar aanleiding van bijdragen worden aangemoedigd. Veel aandacht krijgt de bespreking van publicaties - niet in de laatste plaats dissertaties - van de hand van Nederlandstalige filosofen: ook hier wordt gestreefd naar diversiteit in te bespreken werken en in de keuze van recensenten. Verder is er plaats voor bibliografische overzichtsartikelen en voor congresbesprekingen. Ieder jaar wordt er in een themanummer uitvoerig aandacht besteed aan een bepaald onderwerp uit de filosofie.

154

Oneindigheid

Oneindigheid
Themanummer Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte (jaargang 95, nr.1)

ANTW

 

2003, Uitgeverij Van Gorcum
ISBN: 9786200007728
Ingenaaid