Het menselijk teveel
Over de kunst van het leven en de waarde van de kunst

Kees Vuyk

Wat moet ik doen? Dit boek vertrekt vanuit de vaststelling dat in de huidige westerse cultuur de keuze wat te doen een wijdverbreid vraagstuk is geworden. De traditionele waarden hebben grotendeels hun gelding verloren. Mensen moeten daarom steeds vaker op eigen kracht keuzes maken in liet leven.

Veel vraagstukken van deze tijd die met dit dilemma samenhangen passeren in dit boek in een breed opgezet cultuurfilosofisch betoog de revue: de opkomst van het marktdenken, de moeilijkheden van de multiculturele samenleving, de postmoderne identiteitscrisis, de vervagende grenzen tussen hoge en lage cultuur, de marginalisering van de kunst, de verheerlijking van de jeugd, de oscillatie van exces en verveling, het algemene gevoel van slachtofferschap, enzovoorts. De tocht langs (en voorbij?) deze verschijnselen van dit boek wordt gemotiveerd door de basisgedachte dat de menselijke conditie niet gekenmerkt wordt door een tekort maar door een teveel. Mensen leven met een teveel aan mogelijkheden. In het licht van dit teveel schiet de werkelijkheid voor mensen altijd tekort. Deze scheve verhouding tussen werkelijkheid en mogelijkheid laat zich op twee manieren in balans brengen: door het manipuleren van de werkelijkheid of door de regulering van de menselijke mogelijkheden, de strategie van de kunst.

152

Het menselijk teveel

Het menselijk teveel
Over de kunst van het leven en de waarde van de kunst

Kees Vuyk

 

2002, Klement/Pelckmans
ISBN: 9789077070185
Ingenaaid