Vrije ruimte
Filosoferen in organisaties

Jos Kessels, Erik Boers & Pieter Mostert

Klopt het wat we doen? Waar is het ons eigenlijk om begonnen? Wat is de essentie van onze aspiraties? Welke moed is er nodig om daaraan recht te doen? Dit soort vragen speelt een steeds belangrijkere rol in organisaties. Ze beantwoorden is noodzakelijk en lastig tegelijkertijd.

Daar is een vorm van gesprek voor nodig gericht op de verheldering van essenties, het opschorten van oordelen, het verwoorden en toetsen van persoonlijke visies. Voorwaarde voor zo'n bezinning is 'vrije ruimte', het vermogen zich los te maken uit de gebruikelijke strategische oriŽntatie, het vermogen voorbij directe belangen en resultaten te denken. Dat wil zeggen: het vermogen te filosoferen. In dit boek laten de auteurs zien hoe de klassieke idealen van welsprekendheid, weldenkendheid en wellevendheid weer ingang kunnen vinden in hedendaagse organisaties. Aan de hand van concrete casuÔstiek wijzen zij de lezer de weg in de drie kunsten. Deze staan ten dienste van wat in moderne management literatuur wordt aangeduid als excellence: uitmuntend handelen. Het boek bevat tevens praktijkwijzers en 'job aids' voor diverse filosofische gespreksvormen.

In 2008 verscheen het praktijkboek bij dit boek: Praktijkboek Vrije ruimte

150

Vrije ruimte

Vrije ruimte
Filosoferen in organisaties

Jos Kessels, Erik Boers & Pieter Mostert

 

2002, Uitgeverij Boom
ISBN: 9789053528273
256 pagina's, Gebonden