De Triple A-econoom
Voorbij cijfers en cynisme

Marcel Canoy

Nederland verkeert in een economisch, sociaal en politiek kwetsbare periode. In De Triple A-econoom betoogt Marcel Canoy dat het denken over de huidige crisis is vastgelopen in een onvruchtbare tweestrijd tussen tegengestelde vormen van economische beschouwing: één gedreven door cijfers, de ander door cynisme.

Cijfers bepalen de ‘enge’ economie, zoals deze doorgaans onderwezen en bedreven wordt: een wetenschap die haar object als meetbaar fenomeen opvat, dat zich laat vangen in getallen, grafieken en formules. De ‘enge econoom’ wordt gehekeld door de cynicus, die de bevindingen van de economische wetenschap wegzet als abstracties die weinig te maken hebben met de werkelijkheid.
Canoy plaatst deze denkers in het gezelschap van een derde figuur, de Triple A-econoom. Deze neemt het beste van beide werelden. Waar de cynicus zich beperkt tot de analyse en de aanklacht zonder daar een reëel toekomstperspectief tegenover te stellen, is de Triple A-econoom zowel kritisch als oplossingsgericht. Anders dan de cynicus, voor wie economische modellen per definitie waardeloos zijn, acht de Triple A-econoom de bevindingen van de economische wetenschap wel degelijk waardevol, mits ze een zinvoller interpretatie krijgen, door de maatschappelijke geldigheid van deze modellen te onderzoeken en de eigen filosofische aannamen te expliciteren.

De Triple A-econoom put inspiratie uit het werk van Aristoteles, Thomas van Aquino en Adam Smith. Aristoteles plaatste het streven naar individueel geluk in het teken van collectief geluk; Thomas van Aquino meende dat zelfs het kwaad tot het goede te herleiden is, zij het met de nodige sturing; en Adam Smith onderkent het marktmechanisme als magisch ordenend principe, maar benadrukt de relatie tussen wederzijdse genegenheid en welbegrepen eigenbelang. Wanneer we handelen in de geest van deze filosofen, kunnen bevindingen uit de economie volgens Canoy een weg vinden naar en in de maatschappij. Een land of bedrijf met een drievoudige A-status waarborgt solide krediet; een Triple A-econoom waarborgt solide inzicht.

1483

De Triple A-econoom

De Triple A-econoom
Voorbij cijfers en cynisme

Marcel Canoy

 

sep 2013, Uitgeverij Boom
ISBN: 9789461055422
240 pagina's, Paperback