Ik en jij

Martin Buber

Ik en Jij van Martin Buber geldt als een van de weinige authentieke mystieke teksten van de moderne tijd. Buber zoekt in dit klassieke werk, dat de vrucht is van zijn kennismaking met het chassidisma, op poŽtisch wijsgerige wijze naar een nieuwe spirituele verhouding tussen mens en mens, tussen mens en wereld, en tussen mens en God.

Buber schreef een wijdvertakt oeuvre waarin naast zijn chassidische vertellingen en de verduistering van de joodse bijbel - die hij deels tezamen met Franz Rosenzweig vervaardigde - Ik en Jij tot het hoogtepunt behoort.

In deze herdruk van de nieuwe vertaling van Marianne Storm wordt de lezer een zo zuiver mogelijk contact geboden met Bubers oorspronkelijke gedachtewereld en met zijn evocatieve taal.

1477

Ik en jij

Ik en jij

Martin Buber

 

dec 2010, Bijleveld
ISBN: 9789061315971
176 pagina's, Paperback