Inleiding in de filosofie

Karl Jaspers

‘Als filosofie de mens als mens aangaat, moet ze ook voor iedereen begrijpelijk kunnen worden. Niet de moeilijk te volgen ontwikkelingsgang van de filosofische systematiek, maar wel een aantal van haar grondgedachten moet ook beknopt kunnen worden weergegeven. Ik wilde iets van de filosofie voelbaar maken wat iedereen aangaat.’ Zo verantwoordt de Duitse existentiefilosoof Karl Jaspers waarom hij zich in 1950 liet verleiden tot een twaalftal radiovoordrachten over de vraag wat filosofie eigenlijk is.

Deze zijn destijds gebundeld onder de titel Inleiding tot de filosofie en het openingsstuk ervan verschijnt nu in een Nederlandse vertaling.
Jaspers begint met de vraag ‘Wat is filosofie?’ en beschrijft van daaruit op zijn volstrekt eigen, inderdaad uiterst toegankelijke en toch nooit populariserende wijze waaruit de filosofie ontspringt, hoe zij is geworteld in het bestaan van de mens, hoe zij zich verhoudt tot de wereld, tot wetenschap en geloof, tot grote existentiële thema’s als vrijheid en dood, en tot de geschiedenis. Daarbij mijdt hij elke leerstelligheid, want zijn credo luidt: ‘Filosofie betekent: op weg zijn. Haar vragen zijn belangrijker dan haar antwoorden en elk antwoord geeft aanleiding tot een nieuwe vraag.’

1472

Inleiding in de filosofie

Inleiding in de filosofie

Karl Jaspers

 

mrt 2013, Uitgeverij Vantilt
ISBN: 9789460041310
112 pagina's,