Bedrijfsethiek
Filosofische perspectieven

René Ten Bos, Mollie Painter-Morland

Duurzaamheid, verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid, leiderschap: het zijn belangrijke kwesties voor bedrijven en organisaties. De auteurs schetsen in deze inleiding een vernieuwend perspectief op deze bedrijfsethische vraagstukken.

Bedrijfsethiek belicht een waaier aan onderwerpen uit de managementtheorie om deze vervolgens, door een confrontatie met het werk van verschillende continentale filosofen, te ontregelen. Zo worden ideeën over leiderschap afgezet tegen die van Žižek, worden de ethische dilemma’s rondom marketing opnieuw bezien vanuit het perspectief van Sartre en krijgt corporate-verantwoordelijkheid met behulp van Heidegger een nieuwe betekenis.

Steeds vaker zoekt het bedrijfsleven naar kennis en antwoorden buiten de grenzen van het eigen vakgebied. Dit boek komt daaraan tegemoet door een onverwachte kijk te bieden op de dilemma’s waar hedendaagse bedrijven zich dagelijks voor gesteld zien.

1468

Bedrijfsethiek

Bedrijfsethiek
Filosofische perspectieven

René Ten Bos, Mollie Painter-Morland

 

mei 2013, Uitgeverij Boom
ISBN: 9789461050359
256 pagina's, Paperback