De logica van de Godzoeker

Joke Schakenraad

De verhouding tussen rede en religie is al lange tijd onderwerp van, vaak verhitte, discussie. Veelal wordt er een scherpe scheidslijn tussen beide getrokken. Geloof is, zo wordt gesteld, irrationeel, of een kwestie van gevoel en ervaring maar in ieder geval niet van rationeel denken en logica.

Joke Schakenraad stelt dit vraagstuk in dit boek opnieuw en op een nieuwe manier aan de orde. Zij doet dit aan de hand van het werk van twee denkers die zich diepgaand hebben beziggehouden met de grens van het rationele denken, en wat daarbuiten ligt. Johannes Scottus Eriugena schreef zijn hoofdwerk, Periphyseon, in de negende eeuw. Ludwig Wittgensteins Tractatus logico-philosophicus verscheen in 1921. Het is daarom opmerkelijk dat beide werken zoveel overeenkomsten vertonen. Hier komen logica en mystiek, rede en religie, samen. Beide auteurs zoeken God, het goddelijke of ‘het mystieke’ met logische middelen en hun zoektocht levert antwoorden op die ook in deze tijd interessant zijn. Dit boek laat zien hoe de rationele aanpak die de auteurs gemeenschappelijk hebben een spirituele weg vormt die ook hedendaagse lezers kunnen gaan.

1453

De logica van de Godzoeker

De logica van de Godzoeker

Joke Schakenraad

 

juni 2010, Eburon
ISBN: 9789059724549
254 pagina's, Paperback