Kierkegaard
Een inleiding in zijn leven en werk

Geert Jan Blanken

Geen andere filosoof heeft zoveel over het concrete, dagelijkse bestaan geschreven als de Deense filosoof Søren Kierkegaard (1813-1855). Hij heeft vele lezers eeuwenlang weten te verbazen met zijn scherpe inzichten. Tot zijn intellectuele bewonderaars behoren filosofen als Ludwig Wittgenstein en beroemde auteurs als John Updike.

Het overkoepelende thema in Kierkegaards werk én leven was ‘jezelf worden’, een proces dat zich niet voltrekt met piekervaringen en rustmomenten, maar in de realiteit van alledag. Geloven betekent voor Kierkegaard: in vertrouwen het leven omarmen zoals dat zich aandient. Overigens was Kierkegaards eigen verhouding met het ‘gewone leven’ tamelijk moeizaam: de relatie met zijn vader was problematisch en zijn liefdesleven kende weinig vreugde.

In Kierkegaard schetst Geert Jan Blanken werk en leven van deze beroemde Deense filosoof. Aan de hand van de belangrijkste thema’s – liefde, angst, geloof, vertrouwen – laat Blanken zien dat het werk van Kierkegaard twee eeuwen na diens dood nog springlevend is en ons kan helpen de dagelijkse werkelijkheid te aanvaarden en begrijpen.

1447

Kierkegaard

Kierkegaard
Een inleiding in zijn leven en werk

Geert Jan Blanken

 

nov 2012, Ambo | Anthos
ISBN: 9789026324932
240 pagina's, Paperback