Radicale secularisatie?
Tien hedendaagse filosofen over religie en moderniteit

Guido Vanheeswijck

Dit boek wil inzicht bieden in de actuele stand van het secularisatiedebat aan de hand van de bijdragen die een tiental vooraanstaande hedendaagse denkers daartoe hebben geleverd.

eze filosofen, onder wie Luc Ferry, Jürgen Habermas en Charles Taylor, bieden elk op eigen wijze een grondige reflectie over de relatie tussen christendom en moderniteit. In hoeverre is de moderne tijd schatplichtig aan het christendom? Wat zijn de eigenlijk wortels van het fenomeen secularisatie?
Kan de moderniteit religie definitief uit het maatschappelijke speelveld verbannen?
Het klassieke paradigma van de secularisatietheorie stelt dat religie vanzelf verdwijnt in een ‘verlichte’, op wetenschap gestoelde samenleving. In dit boek wordt nagegaan of dit een houdbaar paradigma is.
Zijn westerse samenlevingen radicaal, dus definitief, geseculariseerd? Of kan religie nog een rol blijven spelen? En zo ja, welke?

1440

Radicale secularisatie?

Radicale secularisatie?
Tien hedendaagse filosofen over religie en moderniteit

Guido Vanheeswijck

 

mei 2013, Klement/Pelckmans
ISBN: 9789086871124
256 pagina's, Paperback