Over de val van de duivel

Anselmus van Canterbury

In zijn De casu diaboli (Over de val van de duivel) bespreekt Anselmus van Canterbury (1033-1109) op oorspronkelijke wijze een van de fundamentele kwesties in de christelijke ethiek, namelijk hoe het kwade kon ontstaan zonder dat God daarvan de oorzaak genoemd mag worden.

Hij schetst hier vooral de filosofische problematiek die gegeven is met het drama van God en duivel. Wat is de oorsprong van het kwade? Hoe kon dat kwade een engel -en later de mensen- die rechtvaardig was, in zijn macht krijgen? En hoe ontkomt God aan de beschuldiging: jij bent de schepper van alles en dus ook van het kwade?

144

Over de val van de duivel

Over de val van de duivel

Anselmus van Canterbury

 

2002, Klement/Pelckmans
ISBN: 9789077070062
176 pagina's, Ingenaaid