Aan Simplicianus
over verschillende kwesties

Aurelius Augustinus

In dit werk gaat Augustinus in op enkele vragen van zijn oude vriend en geestelijk leidsman Simplicianus, o.m. over het door Paulus in diens Romeinenbrief opgeworpen thema van genade en uitverkiezing. Een van de meest prangende vragen daarbij is: hoe valt het te begrijpen, laat staan te rechtvaardigen, dat God reeds tevoren, vooraf aan ieder menselijk doen en laten, de ene mens tot eeuwig heil en de andere tot eeuwig onheil heeft voorbestemd? Is dat niet louter willekeur?

De wijze waarop Augustinus deze thematiek belicht en uitwerkt is van een logische scherpte en een theologische draagwijdte welke haar weerga in het tijdvak van de Vroege Kerk niet kent. Vijftien jaar vr het begin van zijn controverse met Pelagius heeft hij met dit geschrift zijn kerkelijk aanvaarde leer van de genade al in hoofdlijnen geschetst

1439

Aan Simplicianus

Aan Simplicianus
over verschillende kwesties

Aurelius Augustinus
(Ingeleid door Paul van Geest en vertaald door Izak Wisse)

 

mei 2013, Klement/Pelckmans
ISBN: 9789086871087
160 pagina's, Gebonden